Onderzoek: Compliance in de financiële sector

De witwasproblemen bij onder meer ING hebben het vertrouwen in de financiële sector geen goed gedaan, zo blijkt uit onderzoek onder 1.032 werkende Nederlanders, uitgevoerd door financieel detacheerder FBD.

Vertrouwen

Zo is meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking van mening dat bedrijven in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen weten te houden. Wanneer we kijken naar de man/vrouw-verhoudingen blijken de percentages behoorlijk uit elkaar te liggen. Met name de oudere, mannelijke werknemers wantrouwen financiële instellingen wanneer het aankomt op het transparant zijn over wetsovertredingen.

Randstad het meest positief

Dát bedrijven in de financiële sector de wet vaker overtreden dan organisaties uit andere branches, staat voor meer dan een derde van de Nederlanders als een paal boven water. Wanneer we dit in geografisch opzicht bekijken, zien we dat men in de Randstad het meest positief is over de financiële sector. In Zuid-Nederland is de werkende Nederlander een stuk sceptischer.

Toenemende concurrentie

Een mogelijke oorzaak voor dit gebrekkig ‘voldoen’ aan wet- en regelgeving ligt in de toenemende concurrentie binnen de financiële sector. De ‘huisbankier’ is verleden tijd: aangezien fintechs ook steeds meer taken overnemen, wordt de concurrentiestrijd binnen de financiële branche steeds heftiger. Hier is men met name in Noord-Nederland van overtuigd.

Winst maken prioriteit

Ieder bedrijf wil winst maken, maar veel Nederlanders zijn van mening dat dit streven voor veel financiële instellingen nog vóór wet- en regelgeving gaat. Opnieuw blijken de oudere werkende mannen het meest wantrouwend jegens de financiële instellingen.

Meer over compliance in de financiële sector

Lees meer over compliance in de financiële sector in het whitepaper:

‘Compliance het investeren waard – Zowel voor toezichthouders als  financiële instellingen’.

Fill out my online form