Een toekomst bij de bank, zit dat er nog in?

 In Organisatie

Wie de afgelopen jaren voor een bank heeft gewerkt en dit nu nog steeds doet, mag zichzelf gelukkig prijzen. Door grootschalige saneringen zijn in Europa veel banen verdwenen. Wat zijn de carrièrekansen voor wie overblijft?

Wie de afgelopen jaren voor een bank heeft gewerkt en dit nog steeds doet, mag zich gelukkig prijzen. Al sinds het uitbreken van de financiële crisis gaat saneringsgolf na saneringsgolf door het personeelsbestand van Amerikaanse en Europese banken. En het einde is nog in zicht. Zo verdwijnen er bij de drie grote Nederlandse banken Rabobank, ING en ABN Amro de komende jaren nog duizenden banen. Reden daarvoor is dat banken de focus willen leggen op digitale oplossingen en vernieuwingen (Rabobank), het aantal kantoren teruggebracht en het dienstenaanbod verbeterd moet worden (ABN Amro) en ze bankactiviteiten willen digitaliseren (ING).

Vechten voor bestaansrecht

Wanneer de banken eenmaal klaar zijn met reorganiseren, is naar schatting ongeveer de helft van alle banen verdwenen. Dat denkt vakbond FNV Finance. De crisis, verandering van verdienmodellen en digitale innovatie laten hun sporen na. Maar ook met een afgeslankt personeelsbestand moeten banken hard werken voor hun bestaansrecht. Aan de ene kant zijn er online concurrenten en het digitale kanaal, waardoor winstmarges zijn uitgehold. En aan de andere kant komen er branchevreemde aanbieders die de consument nog beter ‘kennen’ dan de verzekeraars en banken. Bedrijven als Google, Apple, Facebook en Amazon storten zich vroeg of laat op de financiële sector.

Wat betekenen bovenstaande ontwikkelingen voor de kansen op de arbeidsmarkt voor ‘bankmensen’? Zij kunnen het verschil maken op diverse gebieden.

1. Bancaire expertise
Bankiers kunnen zich nog altijd onderscheiden op hun traditionele kwaliteiten. Met kennis van sectoren en complexe financieringsmodellen kunnen zij zowel binnen als buiten de bank aan de slag. Volgens onderzoek van Astbury Marsden is 59 procent van alle nieuwe werknemers van fintech-bedrijven afkomstig van de vier grootste Nederlandse banken.

2. Compliance
Toegenomen regeldruk vereist mensen met een sterk analytisch vermogen. Het beoordelen van complexe risico’s vraagt om maatwerk, zelfs al is het beleid van de bank nog zo eenduidig en helder. Risk managers en operationeel risicomanagementspecialisten blijven gewild.

3. Klantgerichtheid
Wie meer dan gemiddeld klantgericht is en goed scoort op gastvrijheid, staat op de radar van de bank. Om banken klantgericht te houden, blijft voor medewerkers een onmisbare taak weggelegd. Klanten vormen immers de belangrijkste input voor zinvolle innovatie. Die horeca-ervaring van vroeger kan dus zomaar eens van pas komen.

4. IT en innovatie
Door de innovatiedrang in de sector liggen er kansen voor IT’ers en echte ‘vernieuwers’ die deze innovatie kunnen bewerkstelligen. Banken zijn IT-domeinen geworden, waar dus ook mogelijkheden liggen voor IT-deskundigen.

Start typing and press Enter to search