Onderzoek: werknemer van de toekomst is flexibel, creatief en sociaal vaardig

 In Sectortrends

De termen robotisering en digitalisering lijken voor sommige werknemers én werkgevers als een soort zwaard van Damocles boven het hoofd te hangen. Banen in de zakelijke en financiële sector dreigen te verdwijnen, maar de technische ontwikkelingen bieden ook kansen. Hoe bereid je je als werknemer ‘oude stijl’ nou het beste voor op de toekomst? Uit onderzoek van PwC onder ruim honderd managers in de financiële wereld blijkt dat vooral wendbaarheid een sleutelbegrip vormt.

Als steeds meer banen of onderdelen van banen worden overgenomen door robots en softwareprogramma’s, dan spreken we over robotisering. De digitaliseringsgolf van nu kenmerkt zich door de toegenomen capaciteiten van computers en de innovatieve tijdgeest waarin we ons bevinden. Met behulp van Big Data-technologieën kan menselijke arbeid juist op het gebied van niet-routineus en complexer werk, makkelijker worden overgenomen. Maar of het zo’n vaart zal lopen, valt nog te bezien. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) hebben de technologische ontwikkelingen tot nu toe altijd gezorgd voor méér banen in plaats van minder.

Opmars van de wendbare professional
Terwijl de technologische ontwikkelingen voortrazen moet de werknemer zich in een soortgelijk tempo aanpassen aan de nieuwe eisen van deze eeuw. Om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers, blijkt uit het PwC-onderzoek, en om de concurrentie met de slimmere computer aan te gaan, moet de werknemer van de toekomst vooral ‘agile’ zijn, en uitblinken in sociale en analytische vaardigheden. Met agile wordt vooral bedoeld dat de werknemer flexibel is, wendbaar dus en daardoor makkelijk mee kan waaien met de almaar veranderende koers van het bedrijf.

Sociale, creatieve en analytische competenties
Met name op het gebied van sociale, creatieve en analytische skills hebben mensen nog behoorlijk wat streepjes voor op computers. Empathisch vermogen, creativiteit en mensenkennis zijn daarbij essentieel. Daarnaast moet de werknemer kunnen omgaan met robots, dus enigszins digitaal zijn aangelegd, en beschikken over een analytisch vermogen om data te kunnen interpreteren. Het profiel van de werknemer van de toekomst ziet er dus zo uit: flexibel op het gebied van vaardigheden, digital minded en veelzijdig inzetbaar zodat hij makkelijk mee kan waaien met de veranderende winden van het bedrijf. De wendbare professional zal dan ook in nieuwe dienstverlening van de toekomst relevant blijven.

Rol van de manager
Dat de werknemer zich dient aan te passen is duidelijk, maar hoe gaat de werkgever om met deze noodzakelijke transitie? Volgens Prof. Dr. Romke van der Veen, verbonden aan SER als onafhankelijk expert, speelt de manager hierin een essentiële rol op het gebied van loopbaanbegeleiding en het aanbieden van passende scholing. “Het is aan de manager om zijn medewerkers door deze digitale transitie heen te leiden. Dat kan op het gebied van bijscholing zijn, maar ook de begeleiding in hun loopbaan is een taak die op zijn schouders komt te rusten. Het belangrijkste is dat medewerkers niet worden overvallen, maar betrokken worden bij de digitalisering van hun werkomgeving.”

Robotisering en digitalisering zijn niet meer weg te denken uit de financiële en zakelijke sector. Maar de ontwikkelingen bieden juist kansen voor de nieuwsgierige en vooral wendbare werknemer mits de werkgever de juiste omstandigheden creëert.