Vijf belangrijke trends voor verzekeraars en de gevolgen op HR-gebied

 In Sectortrends

Ook verzekeraars ontkomen niet aan de digitale transformatie. Nieuwe toetreders laten zien dat alles sneller, beter en goedkoper kan. De verstorende werking van deze partijen, die door technologieën als Internet of Things (IoT), Artificiële intelligentie (AI) en blockchain een revolutie teweeg kunnen brengen, zorgen er ook voor dat er nieuwe kansen ontstaan..

De verzekeringsbranche, waar stabiliteit hoog in het vaandel staat, is altijd wat behoudend geweest met het inspringen op de nieuwe marktontwikkelingen in de financiële sector. Toch is het wel zaak dat organisaties dit doen, aangezien meebewegen met deze stroom kan zorgen voor stabiele inkomsten op de lange termijn. Dit vraagt niet alleen om andere skills bij de medewerkers, maar ook om een minder hiërarchische werkomgeving. Vijf trends in beeld gebracht:

Trend #1: Design Thinking
De traditionele manier van productontwikkeling wordt gestaag vervangen door design thinking, het ontwikkelen van een product door te focussen op de oplossing in plaats van het probleem. Design Thinking is dan wel een buzzword, maar met reden. Het is een belangrijk instrument waarmee kunnen voorkomen dat er producten en diensten worden gelanceerd waar niemand op zit te wachten, door het product te ontwerpen met de klant. Dit vraagt wel om een andere set skills, en vraagt om de ervaring van UX (User Experience) designers: mensen die verder kijken dan financiële producteigenschappen als bedragen en looptijd en nadenken over de beleving voor de klant.

Trend #2: The War for Talent
De uitdaging van vandaag de dag is om de juiste mensen te faciliteren met opleidingen en ontwikkeltrajecten. Wat morgen talent is, is overmorgen alweer oude kennis. Tegenwoordig worden dan ook vaak mensen van buiten de verzekeringssector aangenomen, aangezien zij het neerzetten van de “digitale klantreis” vaak beter kunnen dan mensen met een verzekeringsachtergrond. De trend dat personeel steeds minder industriegebonden is maakt de vijver van personeel waar verzekeraars uit kunnen vissen groter, maar de concurrentie eveneens. Daarom wordt het steeds belangrijker om personeel trainingen aan te bieden om ze te kunnen behouden.

Trend #3: Employer branding
Het is geen nieuws dat de financiële sector worstelt met een imagoprobleem. Dit kan problemen opleveren voor het werven van nieuw talent. Verzekeraars zullen dan ook van hun stoffige imago af moeten om nieuw talent aan te trekken. Een corporate culture van verzekeraars moet daarom naar de buitenwereld gecommuniceerd worden, om de juiste kandidaten aan te trekken. Naast het aantrekken van kandidaten is het communiceren van de duurzame corporate culture ook goed voor het aantrekken van klanten, zeker onder de millenials, die duurzaamheid steeds belangrijker vinden.

Trend #4: Flexibel werken
‘Flexibiliteit’ is het nieuwe sleutelwoord in de personele organisatie van verzekeraars. Vaste arbeidsplaatsen nemen af, omdat organisaties snel moeten kunnen afschalen wanneer nodig. Aangezien veel verzekeringsproducten een bepaalde mate van seizoensgebondenheid hebben is een pool van flexwerkers onmisbaar.

Trend #5: De digitale revolutie
Nieuwe technologieën kunnen op termijn een aardige kostenvermindering opleveren. De zelfrijdende auto zal het aantal schades verminderen, blockchain-gerelateerd technieken kunnen voor een 50 procent besparing in business operaties zorgen en het Internet of Things (IoT) maakt het mogelijk om schade te voorkomen. Verzekeraars die weten in te springen op deze nieuwe technologieën zullen een groot strategisch voordeel hebben.