Compliance het investeren waard

Zowel voor toezichthouders als financiële instellingen

Whitepaper

whitepaper-compliance

De schikking van ING à 775 miljoen euro, het daaraan voorafgaande onderzoek van het Openbaar Ministerie én het vermoeden van De Nederlandsche Bank dat bij meerdere banken de bestrijding van witwaspraktijken tekortschiet; compliance is en blijft een hot topic.

Het probleem is overduidelijk, maar oplossingen blijven vooralsnog achterwege. Wat de sector kan doen om meer misstanden te voorkomen?

  • Een afhankelijk beoordelingsloket instellen, die toekomstige klanten op eenduidige wijze toetst.
  • Meer investeren in de eigen controlemechanismen en compliance niet meer als eenvkostenpost beschouwen.

In de whitepaper ‘Compliance het investeren waard – Zowel voor toezichthouders als financiële instellingen’ komen beide mogelijkheden aan bod.

Fill out my online form