Onderzoek: Grote zorgen onder zorgprofessionals

Het failliet gaan van een ziekenhuis heeft een grote impact. Na de faillissementen van het MC Slotervaart en het MC IJsselmeerziekenhuizen zat de schrik er bij zorgprofessionals goed in. Maar hoe is de stemming nu? En hoe wordt er gedacht over de Nederlandse zorgbestuurders en de beslissingen die zij nemen? FBD liet het onderzoeken. PanelWizard voerde onderzoek uit onder 1118 Nederlandse zorgprofessionals.

Digitale Transformatie

Door de digitale transformatie en de technologische ontwikkelingen is er tegenwoordig steeds meer mogelijk in de zorg. Er hangt alleen wel een prijskaartje aan. 36 procent van de zorgprofessionals is dan ook van mening dat er te veel geld geïnvesteerd wordt in digitale innovaties. In de visual hiernaast kun je zien dat de verschillende opleidingsniveaus hier anders over denken.

Investeren in mensen

Zorg draait om mensen, maar door de vergrijzing en technologische innovaties lopen de zorgkosten op en komt het zorgbudget onder druk te staan. Wordt er in de zorg nog wel voldoende geïnvesteerd in mensen? In de visual kun je zien dat vooral oudere zorgprofessionals van vijftig tot en met negenvijftig jaar vinden dat er in de zorg te weinig wordt geïnvesteerd in mensen.

Angst voor faillissement

Een ziekenhuis dat failliet gaat is niet niks. Niet alleen voor de patiënten, die van de ene op de andere dag niet meer bij hun specialist terechtkunnen, maar ook voor de zorgprofessionals zelf. De gebeurtenissen bij het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben er dan ook flink ingehakt. In de visual hiernaast vind je terug in welke provincies de angst voor het failliet gaan van een ziekenhuis het grootst is.

Bestuur en management

Goede zorgbestuurders kunnen ervoor zorgen dat een ziekenhuis financieel gezond is en blijft. Vooral oudere zorgprofessionals geven aan dat het in de zorg (vaak) ontbreekt aan goede bestuurders en managers. In de visual hiernaast zie je dat vooral zorgprofessionals van boven de zestig een gebrek aan goede managers en bestuurders constateren.

Compliance officers

Een goed compliance-professional kan een zorginstelling een hoop geld besparen. Toch geeft gemiddeld 36 procent van de zorgprofessionals aan dat het (vaak) ontbreekt aan goede compliance officers in de zorg. Laagopgeleide zorgprofessionals zijn met 43 procent nóg kritischer over het gebrek aan goede compliance officers in de zorg.

Lees verder over control in de zorg

Wil je meer weten over hoe de zorgsector orde op zaken kan stellen?

Lees dan ook het whitepaper: ‘Zorg terug in control – Oorzaak, gevolg en het medicijn’.

Fill out my online form