De rol van de financial binnen de duurzame economie

 In Ontwikkeling

Duurzaamheid gaat iedereen aan en de rol van de financial hierbinnen is veelzijdig. Van CFO tot beleggingsadviseur tot accountant: iedere financieel professional die de wereld een stukje beter wil maken, heeft hier de mogelijkheid toe. Aangezien goed voorbeeld goed doet volgen, belichten we enkele mogelijkheden binnen de duurzame economie en illustreren we hoe anderen dit invullen.

In eerste instantie lijken duurzaamheid en finance zich in twee totaal verschillende dimensies te bevinden, maar nu steeds meer mensen zich bewust zijn van ecologische en maatschappelijke vraagstukken, komen beide werelden steeds dichter bij elkaar te liggen. Natuurlijk zijn er al enkele jaren financiële instellingen als ASN en Triodos, die zich als duurzaamheidsbanken profileren, maar eigenlijk zijn deze voorbeelden nog het minst tekenend binnen de sector.

Accountant

Het is juist interessant om te kijken naar de beroepsgroepen die at first niet bezig waren met thema’s als ‘het drastisch verlagen van de CO2-uitstoot’ en ‘inclusie’, maar dit nu wél (moeten) doen. Tijdens de Dag van de Financial, op 26 juni in Den Bosch, stond het thema ‘duurzaamheid’ centraal en werd er ingezoomd op de rol die de accountant hierbinnen kan vervullen.

Bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability Karen Maas zette in haar masterclass kraakhelder uiteen wat accountants kunnen bijdragen aan een duurzame economie. “De Rabobank wil helpen het voedselprobleem op te lossen. Philips wil jaarlijks drie miljard mensen helpen met hun gezondheid. Als je dat zegt moeten er financials zijn die data hierover ophalen, key performance indicatoren op hun plek zetten en een afrekening maken.” De accountant als de ‘vertaler’ tussen idealen en cijfers dus.

Fiscalist

Binnen de duurzame economie spelen belastingtechnische tegemoetkomingen een grote rol om particulieren en bedrijven zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk gaan investeren. In zonnepanelen, in warmtepompen, in het circulair maken van bedrijfspanden maar ook in het kiezen voor 3D-printers om zo grondstoffen te besparen. Jaarlijks zijn er tientallen potjes waar ondernemers en privépersonen gebruik van kunnen maken.

De Energie-investeringsaftrek (EIA), de verhoogde grens om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor duurzame woningen, de Kleinschalige Investeringsaftrek (KIA), SDE+: zie binnen al deze duurzame belastingtechnische voordelen nog maar eens te achterhalen waar je allemaal recht op hebt. Steeds meer fiscalisten specialiseren zich in het ‘groene’ belastingrecht.

HR

De financiële wereld stond (en staat, zo toont onderzoek van de redactie van banken.nl) bekend als een mannenbolwerk. De duurzame economie slaat niet alleen op ‘vergroening’, maar ook op het opheffen van onder meer de genderongelijkheid: gelijke kansen en beloningen, ongeacht je geslacht. HR-professionals binnen de financiële sector kunnen hoogstpersoonlijk bijdragen aan meer diverse organisaties.

Hoewel onderzoek eerder al heeft uitgewezen dat vrouwen simpelweg minder vaak een economische opleiding volgen dan mannen, is de 11,8 procent die staat voor het aandeel vrouwelijke topbestuurders in de financiële sector wel érg karig. Meer inclusie en diversiteit moeten de financiële sector ook voor vrouwelijke financials aantrekkelijk maken. Het probleem ligt namelijk niet zozeer in de wervingsstrategieën, maar veel meer in de overtuigingskracht van financiële instellingen. Vrouwen geloven simpelweg niet dat deze bedrijven diversiteit hoog op de prioriteitenlijst hebben staan, volgens onderzoek vanuit PwC

Kredietverstrekking

Bedrijfskredietverstrekking werd traditioneel gebaseerd op zekerheden als vastgoed en de grootte van de voorraad. Binnen de circulaire economie zou krediet hierdoor onbereikbaar worden voor veel (jonge) bedrijven. Vaak bezitten zij geen grote bedrijfspanden en is de voorraad beperkt: hun waarde zit vooral in de kasstromen en de waarde van de contracten. Hierdoor komen veel eco-innovatieve bedrijven in de zogeheten ‘vallei des doods’ terecht: het product of de dienst is ontwikkeld, maar er is krediet nodig om de volgende stap te kunnen zetten en de markt te veroveren. Kapitaal waar dit type organisaties, vooral midden- en kleinbedrijven, lastig toegang tot hebben.

Aan vermogensbeheerders de taak om niet alleen te kijken naar financieel rendement en historische risico’s, maar dit breder te trekken. ‘Naar maatschappelijk rendement en risico’s die in financiële en maatschappelijke zin worden gelopen: niet alleen terugkijkend, maar ook vooruitkijkend’, aldus Willem Schramade, oprichter van de Sustainable Finance Factory, een advies- en onderzoeksbureau rondom duurzaam financieren.