IIR beweegt mee met de kennisbehoefte van jonge financials

 In Ontwikkeling

Als kennis- en netwerkorganisatie maakt IIR van dichtbij mee hoe de financiële wereld en zij die daarin werkzaam zijn zich continu ontwikkelen. Met hun events en trainingen verbindt IIR de gevestigde namen met young professionals binnen de financiële branche. Aan het woord Anne van Rossum, Product Development Manager bij IIR.

Financials houden zich vandaag de dag niet alleen bezig met onderwerpen als jaarrekeningen, pensioenen en hypotheken. Aan IIR als organisatie die kennis- en netwerkbijeenkomsten organiseert de taak om hierop in te spelen. “Ook rondom bijvoorbeeld cyber security, data management en privacy-gerelateerde onderwerpen organiseren wij events en trainingen. Zowel branche overschrijdend als -specifiek, afhankelijk van het onderwerp dat centraal staat.” Want sommige onderwerpen gaan écht alleen specifieke takken van de financiële wereld aan. “Regelgevingen zoals Basel, MiFID en IFRS17 zijn bijvoorbeeld niche onderwerpen die een specifieke doelgroep raken, maar wel met een enorme financiële en operationele impact voor de instellingen die aan deze regelgeving moeten voldoen.”

Er zijn ook interessante trainingen voor een bredere groep jonge financials. “Young professionals zijn zich bewust van de vaart van de digitale transformatie. Vanuit dit bewustzijn hebben ze behoefte aan kennis en vaardigheden die ze in staat stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan deze nieuwe werkelijkheid. Denk aan skills op het gebied van data analyse en -visualisatie, informatiemanagement en -beveiliging.”

Of het nu daadwerkelijk branche-overkoepelend is of zich focust op een klein deelgebied, het draait voornamelijk om de toegevoegde waarde die kan worden geleverd. “We duiken echt ín een onderwerp, gaan in op zowel strategische als uitvoerende aspecten en we willen dat onze klanten ook waardevolle contacten opdoen. We bieden hen concrete handvatten aan, om het geleerde direct in de praktijk toe te kunnen passen. Zelfontplooiing staat voorop.”

Young financials
Hoe IIR aan interessante invalshoeken komt, is vooral een zaak van onderzoek binnen het eigen netwerk. “Adviesraden bieden dankbare inzichten. En natuurlijk lezen we ook de landelijke media en de vakbladen door, om te achterhalen wat er leeft binnen de financiële wereld.” Het resultaat is in ieder geval een aanbod dat alle generaties aanspreekt. “We zien inderdaad dat de aanwezigen een mix van generaties vormen. De sector profiteert van de gedegen financiële expertise van de oudere generatie, in combinatie met de tech-savvy kennis van de jongere financials. We zien daardoor mooie, innovatieve veranderingen in de sector.”

IIR verbindt young professionals in de financiële branche met het netwerk van toonaangevende experts door middel van events. “Om young professionals te introduceren in onze netwerken, nodigen we ze uit voor een onderdeel van onze evenementen. Neem bijvoorbeeld een conferentie voor beslissers in de hypotheekbranche; het is waardevol voor beide partijen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.”

De aankomende periode staan er in ieder geval weer voldoende zaken op de rol bij IIR. Zo begint er op 25 januari een 4-daagse cursus Privacy Officer 2.0 en vindt er op 12 & 13 februari a.s. het jaarlijkse Hypotheken Event plaats.