“Young financials kunnen boeien grootste uitdaging voor bedrijfsleven”

 In Ontwikkeling

We hebben onze mond vol van ontwikkelingen zoals blockchain, Artificial Intelligence (AI) en robotisering. Óók in de finance. Maar niet elke financial is een IT-expert of moet dat worden. Sterker nog: gedrag en sociale vaardigheden worden meer en meer onderscheidende aspecten voor professionals in de financiële branche. We spraken hierover met Erik Boon en Cees van Schaik van De Effectieve Financial.

De Effectieve Financial zet in op verandermanagement en focust zich op financials, of die nu werkzaam zijn binnen de financiële departementen van grotere financiële instellingen of juist binnen bijvoorbeeld een bouwbedrijf. Waarbij het scheelt dat Erik Boon en Cees van Schaik, oprichters van De Effectieve Financial, ook zelf jarenlang als financial werkzaam zijn geweest. “Want de kennis is eigenlijk altijd wel aanwezig, maar over welke vaardigheden iemand dan concreet moet beschikken en welk gedrag daarbij hoort, dat is iets waar wij ze ook vanuit eigen ervaringen mee kunnen helpen”, aldus Boon.

De opsplitsing tussen kennis aan de ene kant en gedrag en vaardigheden aan de andere kant komt regelmatig terug. Boon: “We zien dat financiële studies zich voornamelijk richten op kennis overbrengen. Maar hoe afgestudeerden deze kennis vervolgens moeten vertalen in concrete werkzaamheden, blijft in veel gevallen achterwege.” Daarnaast is het vak van bijvoorbeeld een controller de afgelopen jaren flink veranderd, als gevolg van de allesomvattende digitalisering. Van Schaik “De taken van een controller draaien een stuk minder om cijfers invoeren, maar steeds meer om het communiceren met andere medewerkers.” En dat is niet iets waarvoor iedere financial zichzelf direct geschikt vindt.

Generalist versus specialist
De professional die wél over de (hoofdzakelijk) communicatieve vaardigheden en een bedrijfsbrede blik beschikt, zal eerder als een generalist gaan dienen: de financial die met betrekking tot veel financiële onderwerpen een behoorlijk kennisniveau heeft. Boon: “Daar staat de specialist tegenover, die minder vaak de business hoeft op te zoeken en daarmee contact heeft, maar wel over de basale communicatieve vaardigheden dient te beheersen. Zijn onderscheidend vermogen zit in zéér specifieke kennis en kwaliteiten”

Het zijn zowel de specialisten als de generalisten die baat hebben bij de trainingen en coaching van  De Effectieve Financial. Waarbij de generalist zich gemakkelijker openstelt voor vaardigheidsontwikkeling en de specialist zich vaak pas meldt nadat deze erop gewezen is tijdens een beoordeling.

De keuze voor het financiële vakgebied is niet altijd bewust, in de meeste gevallen omdat het studiekeuzemoment te vroeg komt. Van Schaik: “Wie weet er nou op zijn vijftiende al wat hij of zij wil gaan doen?” Dan krijg je dus aanleidingen die vaak kant noch wal raken. “Een vader die al heel lang bij een bank werkt, of het feit dat diegene goed met cijfertjes overweg zegt te kunnen”, schetst Van Schaik twee redenen die young professionals aandragen als antwoord op de vraag waarom ze überhaupt voor een financiële studie hebben gekozen.

Gedurende de studie blijven concrete handvatten en op vaardigheden gebaseerde opleidingsonderdelen ook nogal eens uit. Van Schaik: “We zijn met beroepsveldcommissies en onderwijsinstellingen bijna wekelijks in gesprek over deze kloof.”

Boon is daarnaast van mening dat we af moeten van het idee dat we ons gehele werkende leven blijven doen waar we voor hebben gestudeerd. “Plezier en voldoening moeten voorop komen te staan. Op latere leeftijd nog switchen moet normaal worden. Op je veertigste nog een carrièreswitch maken betekent dat je hier alsnog meer dan twintig jaar mee vooruit kan.”

Young professional versus oudere werknemers
Maar op dit moment is een professionele omslag op latere leeftijd nog niet echt gebruikelijk.  Vanuit de in-company jaarprogramma’s van de Effectieve Financial blijkt dat ouderen vaker een specialist willen blijven en minder een generalist willen worden. Van Schaik: “Met de oudere werknemers die we adviseren komen we vaak terecht bij een keuze van generalist of specialist, waarbij we diegenen een zachte landing bieden wanneer blijkt dat ze niet meer binnen hun huidige functie door kunnen.”

Een andere groep is young professionals, welke vaak niet weten wat ze precies willen. Boon: “Ze zijn pas een paar jaar bezig en vragen zich af: is dit het nu? Ze hebben een duidelijke mening, een duidelijke visie, maar ze durven nog niet alles tegen hun leidinggevenden te zeggen.” Daarnaast moeten ze blijvend getriggerd worden. Van Schaik: “Daar zit voor het bedrijfsleven de grootste uitdaging in: young financials blijvend kunnen boeien.”

Hoe organisaties dat kunnen doen? Boon: “Geef ze voldoende persoonlijke aandacht en gerichte training en opleiding en schets vergezichten waar ze echt iets mee kunnen.” Want niet alleen medewerkers moeten zich aanpassen, maar ook hun broodheren moeten met de tijd mee.