Van Mulligen: “Het is lastig om de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans te voorspellen”

 In Sectortrends

De arbeidsmarkt is druk in beweging en dit geldt zeker voor financial professionals. Terwijl traditionele takenpakketten worden gedigitaliseerd, ligt het aantal banen erg hoog en zou, in potentie, iedereen aan het werk kunnen. Dat dit niet zó eenvoudig valt te zeggen, legt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, uit in gesprek met Financials van Morgen.

Het gaat goed met de Nederlandse economie en op het vlak van werkgelegenheid betekent dat: veel banen, weinig werkloosheid. “Zij die hun baan tijdens de laatste financiële crisis zijn kwijtgeraakt, hebben veelal weer nieuw werk gevonden”, omschrijft Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de huidige situatie. Nul procent werkloosheid is echter een utopie. “De mensen die werkloos zijn, passen niet altijd bij de vacatures die nog openstaan. Er zal altijd een ‘ijzervoorraad’ aan werklozen bestaan: mensen die amper zijn opgeleid, terwijl ook ouderen maar moeilijk aan een baan komen.”

82 procent van de mannen tussen de 20 en 30 jaar doet mee binnen de arbeidsmarkt: dit betekent dat achttien procent niet deelneemt. “Natuurlijk is er een grote groep die überhaupt nog niet aan het werk is omdat ze nog studeren. Maar wel zien we dat het aandeel mannen tussen de 25 en 30 jaar dat niet werkt ieder jaar gestaag stijgt. Wat daar precies mee aan de hand is, dat weten we niet. Misschien worden ze huisman, misschien vinden ze weinig aansluiting met de arbeidsmarkt: we weten het niet zeker.”

Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans is enkele weken geleden goedgekeurd en moet ervoor zorgen dat ‘flex minder flex en vast minder vast’ wordt. Nu tonen cijfers aan dat het aantal flexibele banen het afgelopen kwartaal is gedaald: is het dan wel nodig om zo’n wet in te voeren? “Het is altijd lastig om te zeggen wat het effect van dit soort wetgeving is, zeker ook omdat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een structureel karakter hebben.” Het toenemende aantal vaste contracten kan volgens Van Mulligen weleens te maken hebben met de huidige staat van de arbeidsmarkt. “Er heerst krapte, dus dan is het aanbieden van een vast contract een manier om personeel aan je te binden. Zeker bij de jonge leeftijdsgroep, van 25 tot 35 jaar, zien we het aantal vaste contracten flink stijgen. Tegelijkertijd is dat ook de leeftijdsgroep waarbinnen het aantal vaste contracten het laagst is.”

Fintechs

Binnen de financiële sector daalt het aantal banen structureel: in hoeverre compenseren de fintechs hiervoor? “Je ziet dat de structurele afname, dus de automatisering, vooral bij de lager betaalde banen plaatsvindt.” Het gemiddelde loon in de financiële sector gaat omhoog, maar dat is dus niet omdat mensen nou daadwerkelijk meer betaald krijgen. “Maar omdat de banen die overblijven beter betaald worden.” Aan de andere kant heerst er inderdaad een flink tekort aan personeel binnen de ICT. “Hetzelfde zal gelden voor IT-specialisten in specifieke branches, zoals de financiële sector.” Van Mulligen adviseert de young professional met financiële kennis dan ook vooral om een IT-richting op te gaan, mocht er nog bewegingsruimte bestaan. “Geschoold of geïnteresseerd in ICT: als je daarin gaat werken, zien je arbeidsmarktperspectieven er goed uit.”

We spraken Van Mulligen tijdens de radio-uitzending van Financials van Morgen. Wil je de podcasts terugluisteren? Klik dan hier.