Financial, hier liggen de grootste kansen binnen de financiële sector

 In Sectortrends

Binnen een sector die continu in beweging is, veranderen de mogelijkheden voor toetreders op de financiële banenmarkt eveneens. Waar je als financial je kansen kunt grijpen? Compliance blijft een hot topic, maar ook bijvoorbeeld controllers staan er goed voor.

Om te zien waar de grootste kansen liggen binnen de financiële sector, kun je het beste de actualiteitenrubrieken en economiebulletins goed in de gaten houden. En als er één onderwerp het afgelopen jaar de financiële krantenkoppen domineerde, was het wel crimineel geld witwassen en de (gebrekkige) controles daarop.

Compliance CDD/KYC

Banken hebben veel achterstallig controlewerk om uit te voeren, terwijl ze ook nog eens een vinger aan de pols moeten houden bij klanten die eerder al door de controles kwamen. Het aantal compliance-gerelateerde vacatures is daardoor gigantisch en deze vallen zelfs met de beste wil van de wereld niet volledig op te vullen.

De financiële sector moet dus op meer creatieve manieren op zoek naar potentiële medewerkers die kunnen achterhalen of de klant inderdaad diegene is die hij of zij beweert te zijn. Zo hebben FBD en het UWV, in samenwerking met financieel opleidingsinstituut Dukers & Baelemans, een verkort opleidingstraject ontwikkeld, waarmee mensen vanuit een uitkeringssituatie aan het werk kunnen binnen de financiële sector. Geïnteresseerd? Lees dan hier het verhaal van deelnemer Frank van Dragt.

Customer Due Diligence en Know You Customer: twee benamingen van vergelijkbare functies waar voorlopig nog meer dan genoeg werk binnen beschikbaar is en waarbinnen nog veel staat te gebeuren.

Controller

Finance in control: het is en blijft een basisprincipe waar veel organisaties nog bij lange na niet aan voldoen. Neem sectoren zoals de zorg en het onderwijs: veel instellingen die binnen deze branches actief zijn, moeten zich flink achter de oren krabben.

In het onderwijs nemen de reserves bijvoorbeeld flink toe: dat klinkt heel positief, maar is juist allesbehalve goed nieuws. Onderwijsinstellingen moeten namelijk zoveel mogelijk van het hen beschikbaar gestelde kapitaal benutten, om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden (zeker voor kwetsbare leerlingen, zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zelf aangeeft). Overmatig sparen is dus juist uit ten boze.

Ook binnen de zorgsector blijkt de situatie nog steeds niet erg hoopgevend: uit cijfers naar aanleiding van onderzoek dat accountantsbureau BDO uitvoerde, blijkt dat maar liefst elf Nederlandse ziekenhuizen met financiële problemen kampen. Als controller kun je hier echt van toegevoegde waarde zijn. De toenemende zorgvraag en de tegelijkertijd teruglopende zorgbudgetten bieden je een gigantische uitdaging, waarbinnen je de zorgsector en de maatschappij (die voor de kosten opdraait en ook de menselijke gevolgen (patiënten, ouderen) ervan ondervindt) ongelofelijk van dienst bent.

Tech

Ben je een financial met interesse in tech? Dan raden we aan van die interesse zeker gebruik te maken en vooral vol in te zetten op dit technologische aspect. We hebben het dan niet alleen over fintechs: ook rondom bijvoorbeeld compliance spelen technologische oplossingen een steeds belangrijkere rol (de so called ‘regtechs’).

Als Ali Niknam, eigenaar en oprichter van digitale bank Bunq, íéts heeft aangetoond, is het dat je niet per se decennia in de financiële sector hoeft te werken om hierbinnen een rol van betekenis te kunnen spelen. Sterker nog: de financiële sector heeft juist behoefte aan mensen die out-of-the box denken en een nieuw perspectief meenemen. Binnen de financiële sector komt de deur voor mensen met andere, meer technologische kennis, steeds verder open te staan. 

Specialist Financiering

Sinds de laatste financiële crisis moeten Europese banken steeds meer eigen kapitaal op de balans hebben staan. Als gevolg hiervan zijn de banken enkele procenten gaan besparen op de kredieten richting het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, die hier heel erg afhankelijk van is. Gevolg: voor leningen die bij hen passen (van een paar ton tot een paar miljoen euro) kunnen ze vrijwel niet meer bij de Nederlandse grootbanken (die nog steeds negentig procent van de Nederlandse bedrijfskredieten verzorgt) terecht.

Financieringsvraagstukken zijn nog steeds belangrijk voor de Nederlandse bankensector. Doordat ze steeds minder kleine leningen verstrekken, worden de grotere kredietaanvragen, dus van meerdere miljoenen euro’s, van steeds groter belang.

Als financieringsspecialist kun je enerzijds de banken bijstaan in het vergaren van informatie en het nemen van de beslissing om een ondernemer wel of niet financieel ondersteunen. Anderzijds kun je het grotere mkb helpen bij het zoeken naar en aanvragen van het passende groeikapitaal. Want er zijn natuurlijk veel meer smaken wat betreft niet-bancaire financiering dan alleen crowdfunding. Denk aan leasing, factoring, maar ook aan bijvoorbeeld direct lending, waarbij institutionele beleggers financiering verstrekken, zonder tussenkomst van de bank.  

Financieringsspecialisten zijn voor zowel de banken als de (middel)grote ondernemingen van flinke toegevoegde waarde.

Financials van Morgen wenst iedereen een prettige jaarwisseling. We zien je graag terug in 2020!